مسکو

مسکو پایتخت روسیه با بیش از 12 میلیون جمعیت بزرگترین شهر اروپا می باشد.مرکز تجارت جهانی مسکو یکی از بخش‌های جدید موسکو است که در در بخش پرشنسکی مسکو واقع شده است و هدف آن ایجاد یک منطقه تجاری در تمام اروپای شرقی است. این پروژه از سال ۱۹۹۲ شکل گرفت و یک فضای مرکز تجاری … ادامه خواندن مسکو