سوچی

شهر سوچی با دارزای 145 کیلومتر طویل ترین شهر اروپا می باشد. این شهر در سال 2014 میزبان بازی های المپیک زمستانی بود. سوچی در کرانه دریای سیاه قرار دارد و یکی از جاذبه های گردشگری روسیه است که همه ساله میزبان میلیون ها توریست از سراسر جهان می باشد.