انتخاب دانشگاه

روسیه پهناور ترین کشور جهان. 

در فدراسیون روسیه در ۸۵ ایالت تعداد ۸۹۶ دانشگاه وجود دارد. بعضی از این دانشگاه ها، دانشگاه های جامع هستند که در آن تنوع رشته بسیار گسترده است. در کنار آن، دانشگاه هایی وجود دارند که تنها رشته های خاصی مانند فنی مهندسی- علوم انسانی- پزشکی و غیره در آن ارائه می دهند.

دانشگاه های برتر روسیه در طرحی معروف به طرح ۵-۱۰۰ شرکت می کنند که طبق این طرح تا سال ۲۰۲۵ میلادی باید ۵ دانشگاه از این لیست در بین ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار بگیرند که در زیر تعدادی از این دانشگاه های معرفی شده است.


  دانشگاه دولتی مسکو – لومونسف

شهر مسکو

rCHKtNPp7fw

Address: 119991, Российская Федерация, Москва, Ленинские горы, д. 1, Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова

0074959391000
https://www.msu.ru

button-red


دانشگاه دولتی سن پترزبورگ – دانشگاه ملی سن پترزبورگ

شهر سن پترزبورگ

Address: Россия, 199034, Санкт-Петербург, Университетская набережная 7–9

0078123282000
https://spbu.ru/

button-red


دانشگاه دولتی نووسیبرسک 

شهر نووسیبیرسک

Address: 630090, Российская Федерация, 630090, г. Новосибирск, ул. Пирогова, 1, ком. № 2205

0073833634048
https://www.nsu.ru

button-red


دانشگاه ملی تحقیقاتی فناوری اطلاعات، مکانیک و اپتیک – ایتمو

شهر سن پترزبورگ

Address: 197101, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Кронверкский просп., 49

007812323278

http://www.ifmo.ru

button-red


دانشگاه پلی تکنیک سن پترزبورگ – پتر کبیر

شهر سن پترزبورگ

Address: 195251, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29

0078125527645
http://www.spbstu.ru

button-red


دانشگاه دولتی معماری و ساخت سن پترزبورگ

شهر سن پترزبورگ

Address: 190005, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская, д.4. 30

0078125750534
https://www.spbgasu.ru/

button-red


دانشگاه اقتصاد ملی و خدمات دولتی ریاست جمهوری روسیه – رانخیگس

شهر سن پترزبورگ

Address: 199178, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Средний проспект, 57

0078123359494
https://www.ranepa.ru

button-red


اولین دانشگاه دولتی پزشکی سن پترزبورگ – پاولف

شهر سن پترزبورگ

Address: 197022, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6-8

0078123387153
http://www.1spbgmu.ru

button-red


دانشگاه دولتی پزشکی و دندانپزشکی مسکو – اودوکیموف (سماشکو)

شهر مسکو

Address: 107174, Российская Федерация, Москва, Делегатская улица, 20, стр.1

0074956096700
http://www.msmsu.ru/

button-red


اولین دانشگاه پزشکی دولتی مسکو- سچنوف (سچنوا)

شهر مسکو

Address: 119435, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 4, стр. 1

0074992480553
https://sechenov.ru/

button-red